Analyse

Voor wie
De 3 delen van de bedrijfsanalyse
Waar wordt naar gekeken
Tijdsbestek

bijzonder beheer

Voor wie

  • Heeft u het gevoel dat het beter kan maar u weet niet precies wat of hoe?
  • Heeft uw bedrijf de behoefte aan de ontwikkeling van een (nieuwe) focus?
  • Is u bedrijf goed in “het vak” maar minder in de randzaken?
  • De mensen in uw organisatie zijn minder financieel bewust of zou u graag meer willen sturen op cijfers?
  • Lijkt het erop dat uw bedrijf eerder teveel dan te weinig doet?
  • Het bedrijf is een MKB bedrijf met een winst doelstelling en een omvang van ca. 5 tot 100 medewerkers?

De 3 delen van de bedrijfsanalyse
Deel 1 : Analyse

In een relatief korte tijd wordt een rapport samengesteld met een analyse over de organisatie (of een deel hiervan). Hierin staat duidelijk omschreven welke punten aandacht behoeven om zo het potentieel van de organisatie te verbeteren of volledig te benutten.

Deel 2: Oplossingen

Alle mogelijke oplossingen zijn in beeld gebracht. De oplossing die het beste bij de organisatie past en het hoogste rendement genereert, wordt gekozen. 

Oplossingen worden beoordeeld op basis van inhoud, maar tevens in hoeverre zij passen bij de mogelijkheden van uw organisatie. Overwegingen die hierbij spelen: 
Welke capaciteit is beschikbaar of aanvullend nodig?
Wat kosten de oplossingen en wat zijn de verwachte baten? 
Welke oplossing is snel gerealiseerd en welke heeft meer tijd nodig?

Hoe u en uw team in dit proces worden ondersteund hangt af van de behoefte van uw organisatie. Ervaring leert dat een objectieve buitenstaander met andere ogen naar een proces kijkt, meer structuur geeft en het proces kan begeleiden


Deel 3: Actie
Met de opdrachtgever wordt de implementatie van de gekozen oplossingen doorgenomen. In overleg wordt bepaald op welke onderdelen ondersteuning gewenst is om zo de gekozen oplossing daadwerkelijk in gang te zetten en te realiseren. Mogelijke vormen van ondersteuning zijn: begeleiding implementatie, training, interim management, tijdelijke ondersteuning en het leveren van specifieke deskundigheid.

Waar wordt naar gekeken

Bij de bedrijfsanalyse komen verschillende aspecten aan de orde. Beoordeeld wordt o.a. de missie en visie, de markt, het product, de organisatie (organogram, administratie, verkoop, personeel, inkoop, ICT, bedrijfsmiddelen), marketing & PR, locatie, kosten en kostprijs, zekerheden, financiering & liquiditeit en de ondernemer(s).

Tijdsbestek

De duur van de analyse is gemiddeld 3 tot 4 weken. De binnen het bedrijf en bij de ondernemer/directeur beschikbare tijd is hierin mede bepalend. Naar wens kan het traject ook over een langere periode worden verdeeld. De tijdsduur bij het vinden en kiezen van de oplossingen en de uitvoering zijn afhankelijk van de uitkomsten van de analyse en de beschikbare kennis, tijd en middelen en wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald.
Bijzonder beheer
Bedrijfsanalyse voor klanten van bijzonder beheer of met een liquiditeitsbehoefte
Een bedrijfsanalyse voor klanten met Bijzonder beheer hebben een andere benadering nodig, dan klanten die niet onder extra toezicht van de bank staan. 
Veelal is de liquiditeitspositie nijpend en moet hier eerst naar een oplossing worden gezocht voordat met de onderliggende oorzaken aan de slag kan worden gegaan. 

In geval van Bijzonder beheer beginnen we de analyse met 3 doelen:
• wat zijn mogelijkheden tot het verbeteren van de liquiditeitspositie;
• wat zijn de kansen, krachten en aandachtsgebieden;
• wat zijn de vooruitzichten voor de onderneming.
Hieruit komen de mogelijkheden tot herstel en wordt duidelijk welke kosten, inspanning en tijdsbestek daarvoor nodig zijn en die worden in Scenario’s weergegeven.